Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte & säkerhetskurs 24/3

19 FEB 2018 19:09
  • Uppdaterad: 20 FEB 2018 16:44

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE kl 1600 24:e MARS 2018 ÄVENTYRSKAMPEN SÖVDE.

Således kallas till Årsmöte i Malmö Segelflygklubb en något udda tid SAMT; kallelse till obligatorisk säkerhetskurs för segelflygare i klubben vilken börjar kl 1000.    

Det är chefsinstruktör A Blom och tekniska chefen T Olsson vilka är inplanerade och kommer således redan på fredagen den 23:e Mars hit till Sövde. Angående tiden för kursens o mötets början; är att säga att; det är den enda tiden som var möjlig, beroende på engagemang, för deras del, lokalen samt för klubbens vidkommande. Datum o tiderna för kurs eller årsmöte är inte möjliga att flytta.

Kommentar ang. årsmötet. Några styrelsemedlemmar sitter ytterligare ett år och det är följande:  Anders Möller; Mikael Rydgren samt B-G Ohlsson. Alla övriga styrelseledamöter samt, revisorer o suppleanter av alla sorter skall väljas. (nya eller så..?)  - Förslag till valberedningen. Årsberättelsen skickas ut på samma sätt som detta; via Myweblog; i god tid till alla före mötet. 

Vidare.  

SÄKERHETS KURS HÅLLEN AV SEGELFLYGET´S CHEFSINSTRUKTÖRER. KL 1000 - 1600.

Denna obligatoriska kurs vilken börjar kl 1000, på samma plats dvs. FÖRE årsmötet den 24 Mars.

Ber alla vänligen notera detta redan nu.  - Årsmötet föregås av en kurs vilken börjar kl 1000 - 1600.  

Den obligatoriska kursen börjar kl 1000 och - helst utan akademiska kvartar -. Kursen gäller i princip för att kunna segelflyga för (alla segelflygare) utan formell anmärkning alternativt att bli pingvin. Det kommer instruktörerna att förklara.  Den slutar fram emot 1600 och dessemellan kommer lunchen.  Fika kommer också. senare. Lokal är ordnad och kost beställs, men antal kuvert är inte bestämt ännu.  

Ytterligare information kommer att skickas ut innan mötet i god tid och om det är nödvändigt.

Glöm ej att skicka egna motioner i god tid vilka kan återutsändas till alla i och för att ev diskussioner skall kunna hålla sig på spåret på mötet.  Till This is a mailto link el This is a mailto link

Praktiskt. Anmälningsanmodan. MSFK har beställt lokalen och vi planerar att beställa ett visst antal kuvert för lunch styrt av föranmälningarna från er. 

VIKTIGT Vänligen anmäl även om just du har önskemål angående särskilt kuvert p g a allergier eller annat speciellt förekommande kostrestriktion just för dig.  Klubben beställer detta cirka tio dagar före mötet. Klubben står för utgifter för lunch, samt sedermera fika.

OBS! ALLA som planerar att komma bör anmäla sig till Anders M oavsett om man behöver speciell kost eller inte.  Dvs så fort ni har bestämt er så meddela Anders M omgående - vänta inte till sista dagarna.

Skicka anmälan ENDAST till EN 1 styrelsemedlem nämligen Anders Möller.  This is a mailto link

Sista anmälningsdag för dessa event; med kost av ev olika önskemål; är den 

10:e Mars 2018.  

2018-02-19

Vänligen

Styrelsen

H-O Ekelund

Skribent: Mikael Rydgren Olsson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Malmö SFK - Flygsport
Sjöbo Sövde Flygplats, Snogeholmsvägen 1241-56
27593 Sjöbo

Besöksadress:
Snogeholmsvägen 1241-56
27593 Sjöbo

Kontakt:
Tel: +46766516060, +46702358876
E-post: This is a mailto link

Se all info