Sjöbo Flygklubb bildades 1964, då under namnet Ystads Flygklubb. Avsikten den gången var att senare flytta verksamheten till Nybrofältet öster om Ystad. Tjugo år senare fanns klubben fortfarande kvar på Sövde fältet varför namnet ändrades till Sjöbo Flygklubb.

Sjöbo Flygklubb är en ideell förening ansluten till KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben.

Sjöbo Flygklubb har ingen anställd personal, utan allt arbete som behövs för att hålla verksamheten igång, utförs av medlemmarna själva.

Klubben har steg för steg byggt upp verksamheten och disponerar idag egen klubbstuga och hangarer. Motorflygstråket är 800 m långt och har godkänd belysning för mörkerflygning.

Sjöbo FK flyger med 1 st PA28 och 1 st Cessna 172S: 

Länk till Sjöbo flygklubbs hemsida.

SE-LOH

SE-LXN