Sövdeborgs flygplats historia

I flygvapnets begynnelseskede användes Sövdeborg som övningsfält. Strax före krigsutbrottet, slutet av 1930-talet, blev det krigsflygfält nr 2 i den organisation som skapades när Flygförvaltningen insåg att beredskapen måste höjas rejält inför det uppkommande krigshotet. Under kriget fanns ett förband ur F10 beredskapsvakt, beväpnat med J20, förlagt till fältet. I augusti 1944 avlastades detta förband av en division J9 från F8 då trycket på F10, då förlagt till Bulltofta, var mycket starkt med många främmande flygföretag mot Skåne. Sövdeborgsfältet försvarades också av två luftvärnstroppar.

Under krigsåren och särskilt under 1944 landade här många allierade bombare som skadats och som därför inte kunde nå sina hemmabaser i England. Fältet var militärt fram till 1978 då det övergick i Sjöbo Kommuns ägo.

SAAB B17 i gryningen på Sövdeborg
Egon Ny