Klubben har egen hangar och klubblokal i tillbyggnad intill hangaren. Intill hangaren finns också 3 garage som bla hyrs ut till SGK (Skånska gyrokopterklubben) samt carport för privata samt klubbens flygplansvagnar. Malmö Segelflygklubb disponerar också den så kallade Ödegården som ligger väl skyddad i furet bakom hangarerna. För den som är fikasugen så finns det kaffe & kakor i klubblokalen till försäljning. Intill Ödegården finns också klubbens bygglokal där det mesta av vinterns underhåll av segelflygplanen sker.
 
Klubben har drygt 100 medlemmar som företrädesvis kommer från södra och nordöstra delen av Skåne. Därav är ca 50 medlemmar aktiva, d.v.s. att man upprätthåller sin behörighet eller är under skolning.


Flygverksamhet pågår vid tjänligt väder alla lör- sön- och helgdagar under perioden april – oktober. Malmö Segelflygklubb har skoltillstånd och bedriver, förutom grundskolning till segelflygcertifikat, även skolning till s.k. TMG-behörighet, d.v.s. behörighet att framföra motorseglare.
Grundskolning sker parallellt med friflygning på helgerna men två veckor runt midsommar och 1-2 veckor i juli-augusti sker grundskolning i lägerform. En stor del av säsongen pågår flygning även på vardagar när det är bra segelflygväder.

Malmö Segelflygklubb äger totalt 5 flygplan, fem Segelflygplan. Klubben får även disponera en motorseglare av typen SF-25C som bland annat används dom första starterna i flygutbildningen.

Segelflygplanen är av typ 2x Twin Astir och en Astir CS. Twin Astir:en är tvåsitsig och används till grundskolning och ”spaka självflygningar”. Astir CS:en är ett ensitsigt segelflygplan och används till allmän flygträning och friflygning.
Dessutom finns det en högvärdig Discus CS, ett ensitsigt segelflygplan med tillräcklig prestanda för tävling.
Klubben har även ett veteranflygplan, en Bergflake II/55. Det är ett tvåsitsigt skolflygplan som började tillverkas på 1950-talet.
 
Som bogserflygplan har klubben en Rallye MS893.
 
Flera av klubbens medlemmar har egna segelflygplan. F.n. finns det 2 st privatägda flygplan med bra prestanda.

Historia

Malmö Segelflygklubb är en av landets äldsta segelflygklubbar. Från 1940-talets början bedrevs segelflyg på Bulltofta-fältet i Malmö men det var då i Aeroklubben i Skånes (AKS) regi.

För att ta det ifrån början så bildades året 1932 Malmö Flygklubb som en klubb inom dåvarande Kungliga Svenska Aeroklubben(KSAK) i Skåne. 1936 bildades Aeroklubben i Skåne (AKS) och 1941 delades den upp i sektioner för motorflyg, segelflyg och modellflyg. Denna segelflygsektion är vaggan i vår nuvarande klubb.

1945 skedde förändringar i Aeroklubben i Skåne (AKS) som fick till följd att Aeroklubben i Malmö (AKM) bildades. AKM var organiserad med en huvudstyrelse och sektionsstyrelse för vardera motor- segel- och motorflyg.

1973 bröt sig segelflygarna ur AKM och bildade Malmö Segelflygklubb som självständig klubb. Segelflygsektionen inom AKM blev vilande och utan styrelse för att slutligen upphöra 1991.              

De första civila flygarna på Sövdeborg var segelflygarna från Aeroklubben i Malmö som med Flygvapnets benägna tillstånd fick tillträde till fältet. Den första segelflygningen på Sövdeborg skedde den 21 april 1946 och var en vinschstart med SE-SDA, en Kranich. Bogserbilen var en Volvo.

I sammanhanget kan nämnas att Flygvapnet mellan 1942 och till mitten på 1950-talet målmedvetet satsade på segelflyg för att underlätta rekryteringen till flygförare.

Segelflygverksamheten bedrevs i regel på sön- och helgdagar. Fr.o.m. 1954 fick man tillgång till Flygvapnets baracker och verksamheten flyttades delvis från Bulltofta till Sövde flygfält. Tillvaron för segelflygarna var vid denna tid mycket fältmässig. 1958 byggde man ett skjul som rymde 5 demonterade flygplan. Man fick alltså börja tidigt på morgonen att montera vingar, stabilisatorer etc. och vid flygdagens slut det omvända – demontera planen och bära in dem i skjulet. Samma år byggdes även en liten hangar för bogserplanet, en Tiger Moth. Även ”röda ladan” disponerades tidvis av segelflygarna.

1959 flyttades verksamheten helt från Bulltofta till Sövde flygfält.

Byggnationen av den nuvarande hangaren utfördes av medlemmarna själva. Bygget påbörjades 1963 och slutfördes 1964. Tillbyggnaden, den nuvarande klubblokalen, tillkom också helt genom medlemmarnas eget arbete 1978.