MSFK kan erbjuda följande utbildningar:

– Segelflyg (S) med flygbogsering
– Motorsegelflyg (TMG)
– Instrumentflygning (IMC)
– Avancerad flygning (AVA)

– Bogserförare med PPL-innehavare
– Teori med radiotelefoni

För information kontakta följande personer:

Skolchef: Ola Bjerke tel: 070-5387587

Förverkliga Din dröm – bli pilot! 

Vägen fram till Ditt segelflygcertifikat kan enklast delas in i tre etapper:

Etapp 1:   C-diplom       innebär att Du gjort Dina första ensamflygningar

Etapp 2:   EK-bevis        innebär att Du får flyga ensam under lärares tillsyn

Etapp 3:   S-certifikat     innebär efter uppnådd behörighet att Du flyger 
                                   under eget ansvar och får ta med passagerare


Skolflygningarnas första starter sker i motorseglare med dubbel-kommando och med flygläraren vid sidan om dig. I denna första fas lär Du Dig att starta och landa, rodrens primära verkan, farthållning, att svänga samt trafikprocedurer i samband med landning.
Efter dessa första starter fortsätter skolningen på ett klassiskt segelflygplan.
När Du har erövrat Ditt C-diplom i klassiskt segelflyg har Du gjort minst 3
ensamflygningar. Din första ensamflygning är en händelse som Du kommer
att minnas för livet.

Därefter sker övningarna omväxlande som ensamflygningar och i dubbel-kommando med lärare. Nu blir övningarna mer avancerade och Du får bl.a. lära dig stall-, vikning- och spinnövningar som syftar till att Du skall kunna flyga säkert och med omdöme. Du få också lära Dig att flyga termik vilket är segelflygningens ”motor”.

I de avslutande övningarna i S-cert-utbildningen får Du lära Dig att flyga från start till landning med övertäckta instrument för att Du visuellt och med fartljud skall lära Dig att bedöma fart och höjd. Du få också bedöma och träna på utelandning d.v.s. att landa på annat fält än hemmafältet.

Den sista och avslutande övningen inför segelflygcertifikatet är att flyga med passagerare. Passageraren är då inte Din ordinarie lärare utan någon annan instruktör/tränare som spelar passagerare.

Det viktigaste för att Du skall lyckas är att Du har ett genuint flygintresse och vilja.

Flygskolningen fram till segelflygcertifikat omfattar 56 lektioner. Vissa av lektionerna kan komma att utföras med motorseglare.
Minst 20 tim flygtid skall uppnås varav 5 tim sker under ensamflygning.

Teorin omfattar bl.a. Flygning teori, Flyglära, Bestämmelser, Aerodynamik, Meteorologi, Flygmedicin, Navigation, Instrumentlära och Radiokommunikation.


Det är efter erhållet S-certifikat som Ditt segelflygarliv börjar på allvar. Allt efter Ditt intresse och läggning så kan Du fortsätta Din utbildning för ytterligare behörigheter:

  • Tävlingsflygning
  • Motorsegelflygplan
  • IMC-utbildning = tillstånd att molnflyga
  • AVA = tillstånd att utföra avancerad flygning
  • Steg 2 och 3 tränare
  • Segelflyginstruktör
  • Segelflyglärare
  • Segelflygtekniker

Avgifter S-certifikat

Flygskolning (60 starter) kalkylprisca 30 000 kr

Är du elev eller ny och du har fått inloggningsuppgifter loggar du in och går sedan HIT för mer
information av allmän art.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA