Från Malmö väg 11 över Dalby-Veberöd:
Efter avtagsvägen mot Övedskloster så kommer Du ut på den långa rakan strax före Sjöbo

samhälle. Tag av till höger vid vägskylten Ilstorp.

Efter ca 4 km så tar Du av till höger vid vägskylten Sjöbo Flygplats.

Efter ytterligare ca 1,5 km har Du flygfältet på höger sida.

Infart vid skylten Segelflyg. Fortsätt rakt fram till vår hangar på grusvägen ca 200 m.
 
Från Malmö väg E65 via Skurup, Stenberget:
Tag av E65 vid Skurup och kör norrut väg 102 mot Veberöd. Efter ca 7 km, vid

Stenberget, ta av till höger vid vägskylten Blentarp. I Blentarp kör först höger

mot xxx och omedelbart därefter, vid Blentarps Kyrka, till vänster mot Sövde.

Kör igenom Sövde samhälle. Vid nästa vägkors tag till vänster mot Sjöbo.

Efter ca 6-700 m har Du flygfältet på vänster sida. Infart vid skylten Segelflyg.

Fortsätt rakt fram till vår hangar på grusvägen ca 200 m.

Från Ystad  –  väg 13 :
Efter ”flygrakan” strax söder Sjöbo tag till vänster vid vägskylten Ilstorp /Sjöbo flygplats.

Efter ytterligare ca 1 km tag till vänster vid vägskylten Sjöbo Flygplats. Efter ytterligare

ca 1,5 km har Du flygfältet på höger sida.  Infart vid skylten Segelflyg.

Fortsätt rakt fram till vår hangar på grusvägen ca 200 m.

Från Simrishamn  –  väg 11:
I rondellen söder om Sjöbo tar Du till vänster mot Ystad. Efter ca 1 km tar Du till höger

vid vägskylten Ilstorp / Sjöbo Flygplats. Efter ytterligare ca 1 km tag till vänster vid

vägskylten Sjöbo Flygplats. Efter ytterligare ca 1,5 km har Du flygfältet på höger sida.

Infart vid skylten Segelflyg. Fortsätt rakt fram till vår hangar på grusvägen ca 200 m. 

Från Hörby väg 13:
Fortsätt väg 13 förbi Sjöbo till rondellen söder om samhället där Du fortsätter mot Ystad.
Ca 1 km efter rondellen tag av till höger vid vägskylten Sjöbo Flygplats.

Efter ytterligare ca 1 km tag till vänster vid vägskylten Sjöbo Flygplats.

Efter ytterligare ca 1,5 km har Du flygfältet på höger sida. Infart vid skylten Segelflyg.

Fortsätt rakt fram till vår hangar på grusvägen ca 200 m.